Eix Sagrada Família

Eix Sagrada Família
Notícies

ZBE: s’acaba la moratòria per a les furgonetes comercials

6 d'abril de 2021

Les sancions als vehicles sense distintiu ambiental que circulen per la ZBE Rondes de Barcelona van començar el 15 de setembre de 2020, cinc mesos i mig després del previst, a causa de la crisi de la covid-19. Els vehicles professionals destinats al transport de mercaderies i al transport de passatgers han disposat d’uns mesos de moratòria per substituir les furgonetes més contaminants de la categoria N1 per models més sostenibles. També s’acaba la moratòria per a la renovació de vehicles contaminants de treballadors autònoms amb rendes inferiors a dues vegades l’IPREM.

Després d’uns mesos de moratòria per renovar la flota, des de l’1 d’abril les furgonetes de transport i de distribució de mercaderies de la categoria N1 sense etiqueta ambiental de la DGT no poden circular per la ZBE Rondes de Barcelona els dies feiners entre les 7.00 i les 20.00 hores. Aquests vehicles representen el 0,88% del parc circulant de la ciutat, un percentatge que s’ha reduït progressivament des del 2017.

Les persones titulars de furgonetes N1 que acreditin la compra d’una altra apta per circular per la ZBE podran sol·licitar una acreditació excepcional per continuar-hi circulant temporalment fins que arribi el vehicle nou. La sol·licitud es pot tramitar al web zbe.barcelona.

Les persones titulars dels vehicles que no són aptes per circular per la ZBE poden demanar autoritzacions de 24 hores (amb un màxim de deu dies l’any) al web zbe.barcelona.

Entre la primera meitat del 2020 i el febrer del 2021, el volum de vehicles que circulaven sense etiqueta ambiental de la DGT per la ZBE Rondes de Barcelona ha passat d’un 9 o 10% a un 3,5 o 4,5%. Amb la finalització de les moratòries, s’espera que aquesta xifra s’acabi de reduir a menys de l’1%.

Subvencions per adquirir vehicles de baixes emissions

Amb l’objectiu d’impulsar una mobilitat més sostenible i renovar el parc metropolità de furgonetes, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) té oberta, fins al 30 de juny de 2021, una línia de subvencions per a la compra de vehicles de baixes emissions dedicats al transport i la distribució urbana de mercaderies. Més detalls al web de l’AMB.

Per què s’ha creat la zona de baixes emissions (ZBE)?

Els objectius de la ZBE Rondes de Barcelona són reduir la contaminació ambiental, millorar la qualitat de l’aire i la salut pública i, alhora, fomentar el canvi cap a una mobilitat més sostenible. El transport públic i la xarxa ciclista són les maneres òptimes de desplaçar-se per la ZBE Rondes de Barcelona.

Aquesta mesura forma part de les accions de l’Ajuntament de Barcelona per reduir en quinze anys un 30% de les emissions de contaminants a l’atmosfera, principalment de diòxid de nitrogen (NO2) i partícules en suspensió (PM10). Amb la ZBE es preveu aconseguir que es redueixin les emissions de NOx i PM10 fins a un 31% i un 39%, respectivament.

Ajuntament de Barcelona

Els nostres socis

Valtis Papereria
Ateneu el Poblet
FP Assessors/ RealOrion Real Estate
PICCA-DILLY Alta Taverna
Restaurante La Moreneta
Farmàcia Ana Trigo
compramostuslibros
Carregant...
x
X