Eix Sagrada Família

Eix Sagrada Família
Notícies

El Govern aprova nous ajuts econòmics per valor de 6 M € en l'àmbit de l'educació en el lleure i de les activitats extraescolars

13 de gener de 2021

El Decret llei que regula l’atorgament d’aquesta nova línia de subvencions, aprovat a proposta del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, estableix tres modalitats d’ajuts extraordinaris d'urgència per pal·liar els perjudicis econòmics del sector del lleure educatiu i de les activitats extraescolars.

El Govern ha aprovat avui una nova línia addicional d’ajuts extraordinaris en l'àmbit de l'educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la Covid-19. Amb el Decret llei aprovat, s’habiliten nous ajuts extraordinaris d’urgència per un import global de 6 milions d’euros, per a empreses, persones treballadores autònomes i entitats del sector del lleure educatiu i de les activitats extraescolars.

La finalitat d’aquests ajuts és afavorir la sostenibilitat econòmica del sector que acumula perjudicis econòmics com a conseqüència de les mesures que s’han adoptat durant els darrers mesos per fer front a la pandèmia de Covid-19.

La Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener, per la qual es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per contenir el brot epidèmic de Covid-19 al territori de Catalunya i que té per objectiu frenar el ritme de propagació de la pandèmia, va establir la suspensió de les activitats de lleure infantil i juvenil, així com la suspensió de les activitats extraescolars o esportives que es realitzen fora de l'horari lectiu habitual (dins o fora del centre educatiu) o bé l’obligació de reorganitzar-les en grups estables de convivència.

Més enllà dels llocs de treball i dels serveis que du associats, el lleure educatiu s'erigeix com un sector estratègic per fer front, ara i en un futur, a les conseqüències que la situació de pandèmia pot tenir per a infants i adolescents, sobretot per a aquells més vulnerables socioeconòmicament.

Per això, i amb l’objectiu de pal·liar les pèrdues econòmiques del sector i ajudar-lo a afrontar les dificultats que travessa, així com les contínues exigències d’adaptació, el Decret llei preveu una partida de 6 milions d’euros, que es distribuirà en tres modalitats d’ajut diferents en funció dels beneficiaris:

  • Ajuts dirigits a entitats inscrites al Cens d'Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut (DGJ) que fan activitats de lleure educatiu entre setmana adreçades a infants i joves d'entre 3 i 18 anys: 1.500 euros per entitat.
  • Ajuts dirigits a persones treballadores autònomes, empreses i altres entitats que realitzen activitats extraescolars: 1.500 euros per sol·licitant.
  • Ajuts dirigits a entitats, empreses i persones treballadores autònomes titulars o gestores d’instal·lacions inscrites al Registre d'Instal·lacions Juvenils de la Direcció General de Joventut (DGJ): 2.500 euros per instal·lació.

La concessió d’aquests ajuts no requereix cap altra justificació que l'acreditació del compliment dels requisits exigits mitjançant una declaració responsable de la persona sol·licitant. Les entitats, empreses i persones autònomes que compleixin els requisits i presentin les sol·licituds dins del termini establert rebran els ajuts, que estan concebuts com a ajudes extraordinàries i puntuals en forma de prestació econòmica de pagament únic. El crèdit no exhaurit en una modalitat es podrà traspassar a qualsevol de les altres dues i, en cas que s’exhaureixi el pressupost global dels ajuts, el Decret llei preveu ampliar-ne la dotació.

Generalitat de Catalunya

Els nostres socis

Arké Esencias Florales
Casa Ametller - Padilla
Restaurant Tio Papelón
Clínica Dental Mayo
Fotocòpies València
Carnisseria Canals
Hasta Los Andares
Carregant...
x
X