Eix Sagrada Família

Eix Sagrada Família
Activitats

1er CONCURS DE FOTOGRAFIA – 3 TEMÀTIQUES. Organitza Mercat i Eix Sagrada Família

· Quan? 11 d'abril de 2017

BASES PRIMER CONCURS FOTOGRÀFIC DEL MERCAT I L'EIX COMERCIAL SAGRADA FAMÍLIA
Període de participació del 10 d'abril 2017-16 maig 2017

Participants
Tots els fotògrafs aficionats i professionals residents en territori nacional.

Tema
Els temes del concurs són 3: Productes, parades i interiors del mercat de Sagrada Família, Basílica de Sagrada Família interior o exterior i aparadors i façanes del barri de Sagrada família delimitat pel plano adjunt. Cada participant lliurarà un màxim d'una fotografia per cada una de les temàtiques indicades.

Les fotografies s'enviaran al correu contacte@mercatsagradafamilia.com indicant en l'assumpte "Concurs Sagrada Família". En el correu figurarà un telèfon de contacte.

Tindran un format d'extensió jpg i una mida de fitxer mínim de 12, (megapíxels), per fotografia, i 300 punts per polzada. En tenir un gran pes les poden enviar per la plataforma WeTransfer.

En finalitzar el termini de lliurament s'efectuarà una preselecció de les imatges que opten als premis. En el cas de resultar preseleccionades s'avisarà als concursants via mail o telèfon.

Termini d'admissió
El termini d'admissió d'obres acabarà el dia 16 de maig de 2017.

Resolució i lliurament de premis
La decisió del jurat serà públic i es realitzarà a l'espai mural del mercat de Sagrada Família al carrer Padilla 225 Barcelona a les 19 hores el dia 19 de maig de 2017.

Premis
3 càmeres rèflex, una per cada categoria.

Jurat
El jurat estarà compost per personalitats del món de la fotografia i la cultura, com el fotògraf Pere Larregula, www.larregula.es  reconegut a nivell nacional i internacional dedicant sempre especial atenció a la tècnica fotogràfica, en definitiva la llum, ja que per entendre-la i manejar-la és la base fonamental per a després crear sense limitacions.

La decisió del jurat serà inapel·lable. El jurat resoldrà sobre la interpretació d'aquestes Bases o qualsevol altre aspecte relacionat amb el concurs. El jurat estarà facultat per declarar els premis deserts.

Exposició
Les obres premiades i una selecció realitzada pel jurat d'entre totes les obres presentades s'exposaran dins del mercat de Sagrada Família des del dia 23/05/2017 fins al dia 16/06/2017.Tant en xarxes socials com pàgines web del Mercat de Sagrada Família i l'Eix Comercial.

Condicions generals
Sobre les obres premiades i seleccionades, els autors cedeixen els seus drets sobre les mateixes al Mercat de Sagrada Família i de l'Eix Comercial de Sagrada Família, que es reserva el mateix dret per exposar-les lliurement, esmentant sempre el nom de l'autor i sense perjudici dels seus drets com a autor de les mateixes.

Les obres no premiades i seleccionades podran ser retirades pels seus autors personalment o mitjançant delegació en una altra persona tots els dimarts fins al 31 de juny de 2017.

Podran participar en aquest concurs fotogràfic tots els residents en territori espanyol i que no formin part del jurat. Els participants nenors d´edat hauran d'enviar les fotografies amb un mail dels pares o tutor major d'edat.Si algun dels premiats és menor d'edat haurà de venir acompanyat per un dels pares o amb una autorització signada.Els participants es responsabilitzen plenament de la no existència de drets de tercers i de tota reclamació per drets d'imatge.La participació en aquest concurs implica la plena acceptació d'aquestes bases.LO15 / 1999. A l'entrar en el concurs accepta que les seves dades s'incloguin a fitxers de l'Associació de Concessionaris del Mercat de Sagrada Família i L´Eix Comercial Sagrada Familia per gestionar la seva participació al concurs i el lliurament del premi si és el cas, així com rebre el nostre butlletí electrònic amb informació comercial del mercat i de L´Eix Comercial. Pot donar-se de baixa així exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, i oposició a C/Mallorca 425, 08013 Barcelona o al C/Industria 119 1er 4 escala B 08025 Barcelona.

Els nostres socis

Reformas y Diseño Cobos
Molsa
Arké Esencias Florales
Biopompas Sagrada Família
Òptica Arense
La Xurreria de Maria
OCEAN SPA
Carregant...
x
X